ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Όταν ένα παιδί γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του τότε τίθεται θέμα αναγνώρισής ως τέκνο του από τον πατέρα του.

Η αναγνώριση αυτή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με εκούσια αναγνώριση είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης αν ο πατέρας ή η μητέρα αρνούνται να συναινέσουν στην αναγνώριση.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν εμπειρία και στις δύο μορφές αναγνώρισης τέκνου.

Όπως θα σας ενημερώσει ο διευθυντής του δικηγορικού γραφείου μας, δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου η εκούσια αναγνώριση γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου υπογράφοντας ο πατέρας σχετική πράξη αναγνώρισης τέκνου. Όμως απαραίτητη προυπόθεση είναι να υπογράψει και η μητέρα δίνοντας έτσι τη συναίνεσή της.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα η δήλωση αναγνώρισης τέκνου από τον πατέρα του να γίνει και με την διαθήκη του.

Όταν όμως ο πατέρας αρνείται να αναγνωρίσει το παιδί τότε η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάμο της με τον πατέρα του. Το ίδιο δικαίωμα έχει και το τέκνο.

Στην περίπτωση που η μητέρα αρνείται την προβλεπόμενη συναίνεσή της για την εκούσια αναγνώριση τότε δικαίωμα δικαστικής αναγνώρισης έχει και ο πατέρας. Όμως όπως θα σας ενημερώσουν οι δικηγόροι του γραφείου μας, τα Δικαστήρια συνήθως διατάσσουν ειδικές ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προκύψει πέραν πάσης αμφιβολίας η πατρότητα του τέκνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 1481 ΑΚ η πατρότητα τεκμαίρεται, αν αποδειχθεί ότι αυτός, για τον οποίο προβάλλεται ισχυρισμός ότι είναι πατέρας, είχε σαρκική συνάφεια με τη μητέρα κατά το Κρίσιμο διάστημα της σύλληψης

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν αν αντιμετωπίζετε τέτοιο θέμα για τον καλύτερο τρόπο να κινηθείτε.