ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Πολλές φορές συναντάμε δυστυχώς περιπτώσεις που ο ένας σύζυγος ή και τα παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας με την  μορφή σωματικών βλαβών αλλά ακόμη και  λεκτικών επιθέσεων και  απειλών. Στις περιπτώσεις αυτές ο/η σύζυγος θύμα διστάζει να φύγει από την οικογενειακή στέγη καθώς δεν έχει που να πάει και δεν τολμάει να καταγγείλει τον βιαιοπραγήσαντα.

Από την άλλη πλευρά έχουμε δει περιπτώσεις που ο ένας σύζυγος προκειμένου να εκδικηθεί ή να πιέσει τον άλλο σύζυγο υπερβάλλει τα πράγματα και παρουσιάζει μία συνηθισμένη λογομαχία ενός αντρόγυνου ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και καταθέτει σχετική μήνυση.

Οι διατάξεις του Ν. 3500/2006 αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, σε όλες του τις μορφές, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής βίας. Δυστυχώς, τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό που απαντά σε όλες τις κοινωνίες, ανεξαρτήτως οικονομικού, κοινωνικού και μορφωτικού υπόβαθρου των μελών της οικογένειας, εντός της οποίας ασκείται.

Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να λάβει τη μορφή της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, όταν ένα μέλος της οικογένειας προκαλεί σε ένα άλλο μέλος αυτής σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση, τουλάχιστον, ενός έτους. Σε περίπτωση που, η προηγούμενη πράξη είναι δυνατόν να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση, τουλάχιστον, δύο ετών, ενώ αν επακολουθήσει βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Κάθειρξη επιβάλλεται και στην περίπτωση που η εν λόγω πράξη συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος.

Άλλες μορφές που μπορεί να λάβει η ενδοοικογενειακή βία είναι αυτές της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και απειλής, όταν ένα μέλος της οικογένειας εξαναγκάζει άλλο μέλος χρησιμοποιώντας βία ή απειλή με σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή χωρίς το θύμα να υποχρεούται προς τούτο, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, του βιασμού, της ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κλπ.

 Η βία όπως είπαμε μπορεί να είναι φυσική δηλαδή ένα δυνατό σπρώξιμο ή ένα χαστούκι ή και λεκτική δηλαδή οι βρισιές, οι φωνές και οι απειλές.

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά είναι απαραίτητο να συμβουλεύεται κανείς έναν εξειδικευμένο δικηγόρο για να αντιμετωπίσει το θέμα.

Η αντιμετώπιση μπορεί να περιλαμβάνει την κατάθεση μήνυσης, την αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας ή την αίτηση μετοίκησης του βίαιου συζύγου δηλαδή τον εξαναγκασμό του από το Δικαστήριο να φύγει από την οικογενειακή στέγη.

Ο διευθυντής του δικηγορικού μας γραφείου, Στέφανος Οικονόμου και οι συνεργάτες του γραφείου μας έχουν μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και διαζυγίων, όπου πολύ συχνά εμπλέκεται και ενδοοικογενειακή βία, τόσο υπερασπιζόμενοι την μηνύτρια όσο και τον κατηγορούμενο και είναι σε θέση να σας παράσχουν την κατάλληλη νομική καθοδήγηση και να σας εκπροσωπήσουν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, διασφαλίζοντας την επίτευξη του κατά το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος.