ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Πέραν της ανάθεσης της αποκλειστικής επιμέλειας σε έναν από τους δύο γονείς που είναι το σύνηθες, ο νόμος προβλέπει την συνεπιμέλεια ανήλικου τέκνου,  δηλαδή την ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου και στους δύο γονείς. Αυτή η ρύθμιση συνήθως συνοδεύεται από την εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού με τους δύο γονείς δηλαδή ορισμένο χρόνο το παιδί μένει με τον ένα γονέα και ορισμένο χρόνο με τον άλλο.

Η συνεπιμέλεια προφανώς ικανοποιεί περισσότερο τον πατέρα που συνήθως είναι ο <<χαμένος>> στις υποθέσεις της επιμέλειας εφόσον το Δικαστήριο συνήθως αποφασίζει την διαμονή του τέκνου με την μητέρα και δίνει στον πατέρα ένα δικαίωμα επικοινωνίας που για τους περισσότερους πατεράδες δεν είναι αρκετό και πολλές φορές οδηγεί στην αποξένωση του πατέρα από το παιδί.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν επιτύχει την έκδοση ορισμένων αποφάσεων που καθορίζουν την συνεπιμέλεια του τέκνου αλλά συνήθως υπήρχαν ιδιαίτεροι λόγοι που το Δικαστήριο ξέφυγε από τη συνηθισμένη πρακτική να αναθέτει την αποκλειστική επιμέλεια στην μητέρα.

Η συνεπιμέλεια είναι το ιδανικό μοντέλο όταν και οι δύο γονείς συμφωνούν σε αυτό και συνεργαστούν ώστε να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής του παιδιού τους.

Ήδη από το καλοκαίρι του 2020 συζητείται έντονα το νομοσχέδιο που αφορά τη συνεπιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και το οποίο όπως όλα δείχνουν δεν θα αργήσει να ψηφιστεί και στην Ελλάδα. Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι δικηγόροι του γραφείου μας, στο νομοσχέδιο, με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης των γονέων και των φύλων προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου ώστε να διασφαλίζεται το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, που κατά μία άποψη είναι η διαμονή, η επικοινωνία και η επαφή και με τους δύο γονείς ώστε να διαμορφώσει ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να έχει τα πρότυπα και των δύο φύλων στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί συνεπιμέλειας, αν αυτές ψηφιστούν όπως συζητείται, η επιμέλεια του τέκνου δεν θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της κατοικίας του αλλά αυτή θα είναι ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων.

Στον τόπο της νόμιμης κατοικίας το τέκνο θα περνάει ίσο χρόνο και με τους δύο γονείς και σε καμία περίπτωση όχι λιγότερο από το 35 %  του συνολικού χρόνου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι διανυκτέρευσες με καθένα από αυτούς. Έτσι και οι δύο γονείς μπορεί να συμφωνήσουν  20 % ο ένας και 80 % ο άλλος αλλά με δικαστική απόφαση κανένας γονέας δεν μπορεί να έχει χρόνο λιγότερο από το 35 % του συνολικού χρόνου του παιδιού  συμπεριλαμβανομένων των διανυκτερεύσεων.

Στο διεθνή χώρο, υποστηρίζεται σθεναρά ότι με την συνεπιμέλεια και την εναλλασσόμενη κατοικία, κατοχυρώνεται μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους γονείς, στη φροντίδα και ανατροφή των τέκνων, προσφέροντας στον ανήλικο τη δυνατότητα να διαβιεί στην καθημερινή του ζωή τόσο με τον πατέρα όσο και τη μητέρα. Το παιδί έχει δυο λειτουργικά σπίτια, την πατρική και μητρική του κατοικία. Ενθαρρύνεται έτσι η ισόρροπη επαφή του παιδιού και με τους δυο γονείς. Επιπλέον σημειώνεται ότι η κοινωνία έχει αλλάξει, η γυναίκα λόγω της επαγγελματικής της απασχόλησης βρίσκεται πλέον πολλές φορές σε δυσκολία να φροντίσει μόνη της τα τέκνα, ενώ η σχέση των πατέρων με τα τέκνα τους δεν είναι η ίδια με αυτή που επικρατούσε παλαιότερα. Από τις νεότερες ιατρικές και ψυχολογικές έρευνες, η ύπαρξη της διπλής κατοικίας θεωρείται ευεργετική και απαραίτητη για την προστασία της ισόρροπης ανάπτυξης του παιδιού. Την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας (shared residence) και μετά τη διάσταση, εισηγείται και το Συμβούλιο της Ευρώπης με ψήφισμα του, με το οποίο προσκαλεί τα κράτη μέλη να την εισαγάγουν στη νομοθεσία τους.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για θέματα συνεπιμέλειας και για όλα τα άλλα θέματα που εγείρονται όταν ένα ζευγάρι φθάνει στο διαζύγιο.