ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΕΚΝΟ

Ένα συνηθισμένο θέμα που προκύπτει κατά την διαδικασία της έκδοσης διαζυγίου είναι η επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει αυτό.

Πολλές φορές ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί – συνήθως η μητέρα – δεν συναινεί εύκολα στην επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα είτε επειδή πιστεύει ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του τέκνου είτε κάποιες φορές επειδή δυστυχώς χρησιμοποιεί το θέμα αυτό ως μέσο πίεσης για άλλα θέματα όπως το θέμα της διατροφής.

Το οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ρητά ότι ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Μάλιστα ο νόμος προβλέπει το ίδιο δικαίωμα και για τους απώτερους ανιόντες δηλαδή τον παπού και την γιαγιά του τέκνου.

Η μορφή και η συχνότητα της επικοινωνίας του τέκνου διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του. Άλλη επικοινωνία θα πρέπει να έχει ένα παιδί 2 μηνών άλλη όταν γίνει 5 χρονών και άλη φυσικά όταν γίνει 15 ετών. Συνήθως όταν ένα παιδί είναι βρέφος αποφεύγεται η διανυκτέρευση αυτού εκτός του σπιτιού που διαμένει. Όσο το παιδί μεγαλώνει η επικοινωνία μπορεί να λάβει άλλη μορφή ( διανυκτέρευση, κοινές διακοπές, ταξίδια κλπ ) και να είναι πιο συχνή και μεγαλύτερης διάρκειας.

Βέβαια πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού αλλά όταν αυτό έχει μία μεγαλύτερη ηλικία και ο δεσμός που έχει με τον γονέα και οι επιθυμίες του εφόσον μεγαλώνοντας το παιδί έχει τις σχολικές και εξωσχολικές υποχρεώσεις του τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και φίλους.

Πολλές φορές τα ζευγάρια όταν χωρίζουν δεν κατανοούν ούτε τις ανάγκες του παιδιού αλλά ούτε και τις ανάγκες του γονέα που δεν μένει μαζί με το παιδί του αλλά θέλει να διατηρήσει τους δεσμούς του ανέπαφους. Οι δικηγόροι του γραφείου μας και κυρίως ο διευθυντής του δικηγορικού μας γραφείου Στέφανος Οικονόμου με την μεγάλη εμπειρία τους στο οικογενειακό δίκαιο μπορούν να σας συμβουλεύσουν τι είναι ορθό να συμφωνηθεί ανάλογα με την ηλικία του τέκνου αλλά και τις άλλες συνθήκες.

Όταν υπάρξει συμφωνία τα θέματα της επκοινωνίας του γονέα με το παιδί ρυθμίζονται με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό συνήθως μαζί με την επιμέλεια και την διατροφή και αυτό υποβάλλεται στο Δικαστήριο για επικύρωση.

Όταν οι γονείς δεν συμφωνούν τότε το Δικαστήριο θα αποφασίσει πάντοτε με κριτήριο το συμφέρον του τέκνου αλλά λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες κάθε περίπτωσης.

Η εμπειρία του δικηγόρου είναι συνήθως καθοριστικός παράγοντας για να εκτεθούν στο Δικαστήριο οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης και να ληφθεί μία ορθή απόφαση.

Αν αντιμετωπίζετε παρόμοιο θέμα μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 7231630 και να κλείσετε ένα ραντεβού με τον δικηγόρο Στέφανο Οικονόμου για να συζητήσετε το θέμα σας.