ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Όταν δεν υπάρχει συμφωνία των συζύγων, ο νόμος έχει θεσπίσει ως λόγο διαζυγίου (που μπορεί δηλαδή να επικαλεστεί ο ένας εκ των συζύγων με την έγερση αγωγής κατά του άλλου) τον ισχυρό κλονισμό, δηλαδή την καταστροφή της διάθεσης του ενός ή και των δύο συζύγων να εξακολουθήσουν να συντηρούν τη συζυγική-οικογενειακή σχέση που τους συνδέει, λόγω γεγονότων ή καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί από την πλευρά του ενός ή και των δύο συζύγων και που κατέληξαν να τους αποξενώσουν ψυχικά τόσο, ώστε να είναι ανέφικτη γι’ αυτούς η τήρηση στο μέλλον των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το γάμο και έτσι να δικαιολογείται η έκδοση διαζυγίου.

Η έκδοση διαζυγίου με αντιδικία σε αντίθεση με ένα συναινετικό διαζύγιο απαιτεί από τον δικηγόρο που θα χειριστεί την υπόθεση να έχει αρκετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση. 

Απαιτεί επίσης ο δικηγόρος να έχει την ικανότητα να κατανοήσει τις ανάγκες και τις ευαισθησίες του πελάτη του στην κρίσιμη περίοδο της ζωής του που συνιστά ένα διαζύγιο και να μπορέσει να τον καθοδηγήσει ορθά και με ειλικρίνεια. Ένας δικηγόρος διαζυγίων οφείλει να βλέπει τον πελάτη του ως έναν άνθρωπο που διάγει μία δύσκολη περίοδο και να τον αντιμετωπίζει με κατανόηση. 

Προυποθέσεις έκδοσης διαζυγίου με αντιδικία:

α) Κλονιστικό γεγονός που να αφορά τον εναγόμενο σύζυγο ή και τους δύο συζύγους (π.χ. παραβάσεις υποχρέωσης για συμβίωση ή/και συζυγικής πίστης, του οφειλόμενου σεβασμού, προσβολές τιμής και αξιοπρέπειας, οι συνεχείς σκηνές ζηλοτυπίας, η βάναυση συμπεριφορά κλπ)

β) το γεγονός αυτό να κλόνισε ισχυρά την έγγαμη σχέση ώστε να δικαιολογεί την έκδοση διαζυγίου.

γ) ο κλονισμός να κατέστησε στη συνέχεια αφόρητη την εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης.

Επίσης ο νόμος θεσπίζει πέντε μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού γιά την έκδοση διαζυγίου (υπό την έννοια ότι ο εναγόμενος μπορεί να ισχυριστεί και αποδείξει το αντίθετο, ήτοι ότι παραταύτα δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης).

Ειδικότερα, τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού γιά την έκδοση διαζυγίου είναι: α) η διγαμία, β) η μοιχεία, γ) η εγκατάλειψη του ενάγοντος, δ) η επιβουλή της ζωής του ενάγοντος από τον εναγόμενο και ε) η άσκηση από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος.

Δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας η ενδοοικογενειακή βία είναι μία πραγματικότητα όπως και η βάναυση συμπεριφορά, η αποξένωση μεταξύ των συζύγων και οι αφόρητες σχέσεις. 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας που εδρεύει στην Γλυφάδα μπορούν να σας δώσουν νομικές συμβουλές γιά το ποιά είναι η καλύτερη λύση γιά το πρόβλημά σας και να σταθούν δίπλα σας στην έκδοση ενός διαζυγίου

Γιά οποιαδήποτε πληροφορία κλείστε ραντεβού με το δικηγορικό μας γραφείο που βρίσκεται στη Γλυφάδα στο 2107231630. Επισκεφθείτε και το κεντρικό site του γραφείου μας : www.elo.gr