demo content

Η εμπορική αντιπροσωπεία είναι μία πολύ συνηθισμένη εμπορική σύμβαση με την οποία οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν μεγάλη εξοικείωση.

Με τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας ο αντιπροσωπευόμενος αναθέτει σε μόνιμη βάση στον εμπορικό του αντιπρόσωπο έναντι αμοιβής (προμήθειας) τη μέριμνα των υποθέσεών του δηλαδή την διαπραγμάτευση και την σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου.

Πατήστε εδώ

Οι δικηγόροι μας και κυρίως οι δικηγόροι Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου έχουν επιμεληθεί την σύνταξη συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας σε πολλούς εμπορικούς τομείς και έχουν εκπροσωπήσει με επιτυχία εταιρίες σε σχετικές δικαστικές αντιπαραθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Από τις εμπορικές υποθέσεις της δικηγορικής μας εταιρίας αναφέρουμε πληθώρα συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας για πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που επιμεληθήκαμε για την εταιρία Wind.

Έχουμε ασχοληθεί επίσης με πληθώρα συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή/και αποκλειστικής διανομής για τρόφιμα ( όπως είδη μπισκοτοποιίας, φρυγανιές, κρουασάν, πουράκια, μακαρόνια κλπ ) με γνωστές εταιρίες και τους αντιπροσώπους τους.

Ένας άλλος τομέας συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας που έχουν ασχοληθεί οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας αυτοκινήτων και υπηρεσιών εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΌΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

Ο καθορισμός του ύψους της διατροφής των τέκνων είναι μια από τις συνηθέστερες οικογενειακές διαφορές που απασχολούν τα Δικαστήρια. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται  με  βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές  προκύπτουν  από  τις  συνθήκες  της  ζωής  του και φυσικά την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων γονέων. Η απόδειξη της περιουσιακής κατάστασης συναντά πολλές δυσχέρειες λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και παραοικονομίας.

Ο Δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου και η δικηγόρος Φανή Οικονόμου, έχουν συγγράψει σχετική επιστημονική μελέτη με τίτλο <Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων και τα διδάγματα της κοινής πείρας ως εργαλεία για την εξεύρεση των αληθινών εισοδημάτων του υπόχρεου στις δίκες διατροφής τέκνων> που έχει δημοσιευθεί στο νομικό περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Βιβλιοθήκης στο τ. 11/2020. Ως εκ τούτου είναι από τους πλέον εξειδικευμένους δικηγόρους για να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα οικογενειακού δικαίου που προκύπτουν στην περίπτωση διαζυγίου.

Η ανεύρεση της αληθινής οικονομικής κατάστασης και δύναμης των υπόχρεων γονέων από το δικαστήριο δεν είναι πάντα εύκολο καθήκον και οφείλεται στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Το πρακτικό πρόβλημα που προκύπτει συχνά και καλείται να λύσει το δικαστήριο είναι ότι μερικές φορές τα αληθινά εισοδήματα των υπόχρεων γονέων είναι εντελώς διαφορετικά από τα εμφανή τους εισοδήματα, δηλαδή αυτά που δηλώνονται στην φορολογική τους δήλωση, βάσει της οποίας εκδίδει το εκκαθαριστικό της σημείωμα η αρμόδια εφορία. Το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες σε κοινωνίες, όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει σημαντική φοροδιαφυγή από διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως έμποροι, επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ακόμα και σε εργαζόμενους ως υπάλληλοι (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) συναντάται το φαινόμενο να υπάρχουν και αδήλωτα εισοδήματα, όπως όταν δουλεύουν σε οικογενειακές επιχειρήσεις, έχουν και δεύτερη αδήλωτη εργασία ή εισπράττουν μισθώματα υψηλότερα από όσα δηλώνουν.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στη φοροδιαφυγή και στην παραοικονομία.  Αναφέρεται ότι, η συντριπτική πλειοψηφία, όσων δεν είναι μισθωτοί δηλώνουν ποσά πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Σε πρόσφατη ελληνική έρευνα ένα 35,1% δήλωσε πως ευχαρίστως φοροδιαφεύγει, όταν έχει την ευκαιρία, επειδή ‘το κάνουν όλοι’. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα μπορεί να προσδιοριστεί σε ένα ποσοστό από 6% έως 9% του ΑΕΠ, δηλαδή ανάμεσα σε 11 και 16 δις ευρώ το χρόνο. Σχεδόν οι μισές από τις φορολογικές δηλώσεις αφορούν εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ, οι δε αυτοαπασχολούμενοι, δήλωναν κατά μέσο όρο εισοδήματα 4.300 ευρώ ετησίως, δηλαδή κάτω από το αφορολόγητο όριο. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι το δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αλήθειας δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στα δηλωθέντα από  τους διαδίκους εισοδήματα.

Το Δικαστήριο, λοιπόν, εφαρμόζοντας την αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων δεν αρκείται στην εκτίμηση των φορολογικών δηλώσεων που προσάγουν οι διάδικοι αλλά οφείλει να λάβει υπόψη του και να αξιολογήσει όλα τα αποδεικτικά μέσα, όπως μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις και έγγραφα. Τα διδάγματα της κοινής πείρας είναι πολλές φορές ο οδηγός του Δικαστηρίου στην αναζήτηση της αλήθειας και τον σχηματισμό της δικανικής πεποίθησης. Οι δικηγόροι του γραφείου μας, με την εξειδίκευσή τους σε θέματα διατροφής ανήλικου τέκνου και εν γένει σε θέματα οικογενειακού δικαίου που προκύπτουν συνήθως μετά από ένα διαζύγιο, μπορούν να σας υποστηρίξουν σε περίπτωση που ο υπόχρεος γονέας, συνήθως ο πατέρας, δεν προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση στις φορολογικές αρχές και προσπαθεί να αποφύγει την καταβολή μιας δίκαιης διατροφής για το παιδί του, εκμεταλλευόμενος ακριβώς την φοροδιαφυγή στην οποία προβαίνει. Οι δικηγόροι μας, θα σας βοηθήσουν να συλλέξετε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να πειστεί το Δικαστήριο ότι ο πατέρας έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλει υψηλότερη διατροφή και απλώς <<κρύβεται>> πίσω από την ανειλικρινή φορολογική του δήλωση.

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο νέος νόμος για την συνεπιμέλεια των ανήλικων τέκνων ψηφίστηκε ήδη και φέρνει σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο στα θέματα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων και στην επικοινωνία τους με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένουν.

Η εφαρμογή του νέου νόμου για την συνεπιμέλεια είναι φυσικό να δημιουργεί πολλά ερωτήματα σε όλους τους γονείς που βρίσκονται σε διάσταση.

Παρά τα όσα ακούγονται, ο νέος νόμος δεν προβλέπει τελικά υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Προβλέπει πάντως ότι το Δικαστήριο μπορεί να δώσει συνεπιμέλεια ακόμα και αν δεν συμφωνούν και οι δύο γονείς.

Οι καινοτόμες διατάξεις του νέου νομοσχεδίου αφορούν κυρίως την επικοινωνία του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί και τις συνέπειες για την περίπτωση της κακής άσκησης της επιμέλειας.

Οι δικηγόροι διαζυγίων του γραφείου μας, Στέφανος Οικονόμου, Φανή Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου σας ενημερώνουν με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων για τις νέες ρυθμίσεις που έφερε ο νόμος για την συνεπιμέλεια και είναι στη διάθεσή σας με την μεγάλη τους εμπειρία σε θέματα οικογενειακού δικαίου να σας συμπαρασταθούν.

1/ Από πότε ισχύει ο νέος νόμος;

Η εφαρμογή του νέου νόμου αρχίζει από τις 16.9.2021.

2/ Τι αλλάζει για τον τόπο διαμονής του παιδιού;

Πλέον για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.

3/ Πώς ασκείται η γονική μέριμνα σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης;

Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Βέβαια, δεδομένου ότι ο όρος «εξίσου» είναι δυσερμήνευτος, καθότι δεν ταυτίζεται εννοιολογικά με τον όρο «ισόχρονα», τα Δικαστήρια θα εφαρμόσουν το νόμο ξεχωριστά για κάθε περίπτωση εξακολουθώντας να λαμβάνουν υπόψη τους το συμφέρον του παιδιού.

4/ Τι αλλάζει στο δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί;

Mε το νέο νόμο θεσπίζεται τεκμήριο επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο στο 1/3 του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου. Η διευρυμένη αυτή μορφή επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του πλέον αποτελεί υποχρέωσή του απέναντι στο τέκνο του και όχι δικαίωμα που ασκεί εφόσον το θέλει. Η επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο τη φυσική παρουσία και επαφή του με το τέκνο, όσο και τη διαμονή του τέκνου στην οικία του. Αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας με τον οποίον δεν διαμένει το τέκνο, κριθεί ακατάλληλος να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας. Για τη διαπίστωση της ακαταλληλότητας του γονέα το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως την εκπόνηση εμπεριστατωμένης έκθεσης κοινωνικών λειτουργών ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων.

5/ Τι ισχύει για τις παλαιές υποθέσεις που εκκρεμούν στο δικαστήριο πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου;

Οι διατάξεις του νέου νόμου εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για την συνεπιμέλεια, αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Συμφωνίες των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ή την επικοινωνία με το τέκνο που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου ισχύουν, εκτός αν το δικαστήριο προβεί σε διαφορετική ρύθμιση, ύστερα από αίτηση ενός εκ των γονέων, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6/ Τι γίνεται όταν ένας γονέας ασκεί με κακό τρόπο την επιμέλεια;

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η νέα διάταξη η οποία προβλέπει ότι αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια τότε το δικαστήριο μπορεί να πάρει μέτρα ή ακόμα και να αφαιρέσει την επιμέλεια.

Ως τέτοιες περιπτώσεις κακής άσκησης της επιμέλειας αναφέρονται η διατάραξη της συναισθηματικής σχέσης του τέκνου με τον άλλο γονέα και την οικογένειά του, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας με τον άλλο γονέα, η παράλειψη του δικαιώματος επικοινωνίας από τον δικαιούχο γονέα αλλά και η αδικαιολόγητη άρνηση του γονέα να καταβάλλει την οφειλόμενη διατροφή στο τέκνο.

Πράγματι, οι δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν συναντήσει πολλές περιπτώσεις, που ο υπόχρεος προς διατροφή, συνήθως ο πατέρας, απαιτεί να βλέπει συχνά το παιδί αλλά από την άλλη δεν πληρώνει την διατροφή του.

Υπαρκτό αν και όχι συνηθισμένο είναι επίσης το φαινόμενο ο ένας γονέας, συνήθως η μητέρα να φέρνει εμπόδια στην επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα ή με την οικογένειά του. Πλέον σύμφωνα με το νέο νόμο, το Δικαστήριο σταθμίζοντας την συμπεριφορά του γονέα που έχει την επιμέλεια, θα μπορεί να του την αφαιρεί όταν δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.  

Η άποψη μας είναι ότι το κριτήριο για κάθε δικαστική απόφαση σχετικά με την επιμέλεια ή την συνεπιμέλεια του παιδιού, πρέπει να είναι το συμφέρον του παιδιού και ότι η άποψή του παιδιού πρέπει να ακούγεται πάντοτε από τον δικαστή και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Οι δικηγόροι διαζυγίων του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για θέματα επιμέλειας και συνεπιμέλειας και για όλα τα άλλα θέματα που εγείρονται όταν ένα ζευγάρι φθάνει στο διαζύγιο. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2107231630 για να κλείσετε ένα ραντεβού, είτε από κοντά, είτε τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσετε ότι θέμα οικογενειακού δικαίου σας απασχολεί. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Όταν το ζευγάρι χωρίζει και πλέον μένει ξεχωριστά, μέχρι σήμερα, το παιδί ακολουθούσε τον γονέα που λάμβανε την αποκλειστική επιμέλεια αυτού, συνήθως την μητέρα και ο άλλος γονέας συνήθως ο πατέρας, είχε ένα δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί.

Στην πράξη αυτή η ρύθμιση προκαλούσε πολλά προβλήματα όταν ο έχων την επιμέλεια, (τις περισσότερες φορές η μητέρα), άλλαζε τόπο διαμονής και πήγαινε σε άλλη πόλη παίρνοντας μαζί της το παιδί έτσι ώστε ο πατέρας να μην μπορεί να επικοινωνεί τακτικά με το παιδί. Ήδη από τον Αύγουστο του 2020 η κατάσταση αυτή άλλαξε με την εισαγωγή του νέου άρθρου 1519 στον Αστικό Κώδικα, το οποίο προβλέπει τα εξής:

<< Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο».

Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι εξειδικευμένοι σε θέματα διαζυγίων και επιμέλειας τέκνων δικηγόροι μας, μέχρι την ψήφιση αυτού του νέου άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 1518 του Αστικού Κώδικα, το οποίο ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου, θεωρείτο ότι στην επιμέλεια του τέκνου περιλαμβάνεται και ο καθορισμός του τόπου της διαμονής του οπότε η μητέρα (συνήθως) μπορούσε να αλλάξει τον τόπο διαμονής του τέκνου χωρίς να χρειάζεται η συμφωνία του πατέρα ή δικαστική απόφαση που να το επιτρέπει αυτό.

Με τη νέα ως άνω διάταξη φαίνεται ότι πλέον η αλλαγή του τόπου διαμονής του τέκνου εφόσον είναι τόσο μεγάλη που να δυσκολεύει ουσιωδώς το δικαίωμα επικοινωνίας  του πατέρα με το παιδί του δεν ανήκει πλέον στην σφαίρα της επιμέλειας αλλά στην σφαίρα της γονικής μέριμνας οπότε απαιτείται είτε συμφωνία και των δύο γονέων είτε απόφαση του δικαστηρίου σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων.

Αντικείμενο της ρύθμισης δεν είναι οποιαδήποτε μετακίνηση του ανηλίκου (π.χ. από τη μία συνοικία ή δήμο σε άλλη συνοικία μέσα σε μεγάλη πόλη) αλλά η σημαντική μετακίνηση (π.χ. σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα), η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα. Είναι βεβαίως κατανοητή η ανάγκη του γονέα που έχει την επιμέλεια να έχει ελευθερία κίνησης και επιλογής της διαμονής του, αλλά ο περιορισμός της ελευθερίας αυτής είναι ανεκτός, ενόψει της ιδιότητάς του ως γονέα ανηλίκου, καθώς και ενόψει του δικαιώματος του άλλου γονέα να έχει ομαλή επικοινωνία με το παιδί.

Συνεπώς, ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου γονέας δύναται να αλλάξει κατοικία εφόσον αυτή είναι σχετικά κοντά με την προηγούμενη κατοικία του τέκνου και έτσι η επικοινωνία  του άλλου γονέα με το παιδί δεν δυσχεραίνεται ουσιωδώς αλλά δεν δύναται να πάει τόσο μακριά που η ομαλή επικοινωνία να δυσχεραίνεται σημαντικά.

Αν οι γονείς δεν συμφωνούν τότε τη διαφωνία τους θα την λύσει το Δικαστήριο με βάση πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου αλλά και το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με το παιδί του, οπότε αν αντιμετωπίζετε τέτοιο θέμα, είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός δικηγόρου διαζυγίων.

Αν το Δικαστήριο επιτρέψει την μετακίνηση σε μακρινό μέρος, τότε θα πρέπει να καθορίζεται προφανώς και νέος τρόπος επικοινωνίας του ανηλίκου με τον άλλο γονέα (π.χ. αραιότερα μεν αλλά μεγαλύτερα διαστήματα επικοινωνίας, πιθανόν καταβολή εξόδων επικοινωνίας και επικοινωνία με σύγχρονα ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα).

Το δικηγορικό μας γραφείο με την τεράστια εμπειρία του σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και διαζυγίων μπορεί να σας καθοδηγήσει σε κάθε παρόμοιο πρόβλημα που αντιμετωπίσετε με την αλλαγή του τόπου διαμονής του τέκνου σας.

Οι δικηγόροι μας που ασχολούνται με διαζύγια και υποθέσεις οικογενειακού δικαίου είναι κοντά σας για να απαντήσουν στις απορίες σας και να σας υποστηρίξουν.

ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Με τον όρο προγαμιαία συμβόλαια εννοούμε τις συμφωνίες που οι μελλοντικοί σύζυγοι κάνουν πριν από το γάμο για να ρυθμίσουν τις περιουσιακές τους σχέσεις μετά το γάμο.

Αν οι σύζυγοι δεν κάνουν κάποια σχετική συμφωνία πριν από το γάμο τότε ισχύει η αρχή της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων που καθιερώνεται από το άρθρο 1397 του Αστικού Κώδικα. Ελλείψει λοιπόν περιουσιακού συμβολαίου ή προγαμιαίου συμφώνου, όπως μερικές φορές λέγεται, μετά το γάμο οι περιουσίες των συζύγων παραμένουν χωριστές και δεν συγχωνεύονται ή ενώνονται εκ μόνου του γεγονότος του γάμου. Ως εκ τούτου, προστατεύεται η οικονομική ανεξαρτησία του κάθε συζύγου.

Στην πράξη όμως αυτό πολλές φορές είναι θεωρητικό εφόσον οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου συνεισφέρουν ο ένας στην περιουσία του άλλου με πολλούς τρόπους. Η συνεισφορά μπορεί να είναι είτε επειδή ο ένας σύζυγος βοηθάει στην εργασία των άλλων με οποιονδήποτε τρόπο είτε απλώς και μόνο επειδή μέσα στο γάμο αναλαμβάνει περισσότερα βάρη απ’ όσα είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου να αναλάβει. Π.χ. ενώ οι φροντίδες του γάμου και του κοινού οίκου πρέπει να μοιράζονται ανάμεσα στους δύο συζύγους, ήτοι να υπάρχει κατανομή των απαραίτητων εργασιών, όπως καθαριότητα, μαγείρεμα, φροντίδα των παιδιών κλπ., ο ένας από τους δύο συζύγους αναλαμβάνει το 100% των εν λόγω εργασιών, χωρίς την παραμικρή βοήθεια από τον άλλον, ο οποίος αφήνεται απερίσπαστος στο να εργάζεται και να αυξάνει την περιουσία του.

Όταν, λοιπόν, δεν υπάρχει προγαμιαίο σύμφωνο ή προγαμιαίο συμβόλαιο, τότε παρότι οι σύζυγοι εξακολουθούν να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και να μην εμπλέκονται οι περιουσίες τους, έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από τον άλλο σύζυγο μέρος της περιουσίας που έχει αυτός αποκτήσει μετά το γάμο εφόσον έχει συνεισφέρει στην αύξηση αυτής της περιουσίας. Σε άλλες χώρες, η νομοθεσία προβλέπει ότι μετά το γάμο οι περιουσίες των συζύγων αναμειγνύονται κι αποτελούν μία ενιαία περιουσία. Σε αυτές τις χώρες, η υπογραφή προγαμιαίου συμβολαίου ή προγαμιαίου συμφώνου είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να διαφυλαχθεί το χωριστό της περιουσίας του κάθε συζύγου και η αυτοτέλεια αυτής. Στην Ελλάδα, αντίθετα, ελλείψει προγαμιαίου συμβολαίου ή προγαμιαίου συμφώνου, ο νόμος ορίζει την αυτοτέλεια των περιουσιών των συζύγων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα της συμμετοχής στα αποκτήματα μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο στον ιστότοπό μας με τις συμβουλές των δικηγόρων μας που έχουν μεγάλη εμπειρία σε διαζύγια και θέματα οικογενειακού δικαίου.

Ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα με προγαμιαίο συμβόλαιο ή ακόμα και μετά το γάμο και κατά τη διάρκειά του οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν αντί της αυτοτέλειας των περιουσιών τους την κοινοκτημοσύνη. Σύμφωνα με το νόμο, η κοινοκτημοσύνη των συζύγων σημαίνει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία αυτόματα θα ανήκουν και στους δύο κατ’ ίσα μέρη χωρίς δικαίωμα διάθεσης από τον καθένα τους του ιδανικού μεριδίου που έχει. Τέτοια προγαμιαία συμφωνία ή προγαμιαίο συμβόλαιο πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να καταχωριστεί σε ειδικό βιβλίο που τηρείται γι’ αυτό το σκοπό. Για να επέλθει η κοινωνία δικαιώματος στα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων που επιλέγουν την κοινοκτημοσύνη θα πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες δικαιοπραξίες, παραδείγματος χάριν αν ένα ακίνητο ανήκει στον ένα σύζυγο κι επιλεχθεί το σύστημα της κοινοκτημοσύνης θα πρέπει να γίνει και συμβόλαιο με το οποίο ο σύζυγος που έχει το ακίνητο θα μεταβιβάζει το ½ εξ αδιαιρέτου στον άλλο σύζυγο. Σημαντικό είναι ότι το προγαμιαίο συμβόλαιο με το οποίο επιλέγεται το σύστημα της κοινοκτημοσύνης καταλαμβάνει και τη μέλλουσα περιουσία των συζύγων.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με τη μεγάλη τους εμπειρία σε θέματα οικογενειακού δικαίου και διαζυγίων μπορούν να σας ενημερώσουν για το πότε είναι συμφέρον και ορθό να καταρτίζεται προγαμιαίο συμβόλαιο και πότε όχι, καθώς και να αναλάβουν τη σύνταξη προγαμιαίου συμβολαίου σύμφωνα με τις επιθυμίες σας ώστε να υπάρχει μία δίκαιη ρύθμιση που να σας καλύπτει.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Όταν ένα παιδί γεννιέται <<εντός γάμου>> δηλαδή από μητέρα παντρεμένη τότε το παιδί αυτόματα θεωρείται τέκνο και του συζύγου της. Όμως ο πατέρας έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε αγωγή προσβολής πατρότητας όταν έχει λόγους να πιστεύει ότι το παιδί δεν είναι γνήσιοι τέκνο του.

Στην περίπτωση όμως που το παιδί γεννιέται εκτός γάμου τότε πρέπει να γίνει αναγνώριση τέκνου προκειμένου αυτό να έχει έναντι του πατέρα του και των συγγενών του τα δικαιώματα του. Τέτοια δικαιώματα που απολαμβάνει το τέκνο έναντι του πατέρα είναι το δικαίωμα διατροφής καθώς και τα κληρονομικά του δικαιώματα.

Όταν ο πατέρας επιθυμεί να αναγνωρίσει το τέκνο τα πράγματα από νομική άποψη είναι απλά. Αρκεί μία δήλωση στον συμβολαιογράφο στην οποία φυσικά πρέπει να συναινέσει και η μητέρα για αναγνωρισθεί το τέκνο ως φυσικό τέκνο του δηλούντος. Σε περίπτωση που η μητέρα αρνηθεί την αναγνώριση του πατέρα, τότε ο πατέρας έχει προθεσμία δύο ετών από την άρνησή της να ασκήσει αγωγή αναγνώρισης της πατρότητάς του αλλιώς χάνει οριστικά αυτό το δικαίωμα.

Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει ακόμα και με τη διαθήκη του πατέρα.

Αν αντιμετωπίζετε τέτοια περίπτωση, οι δικηγόροι του δικηγορικού μας γραφείου στο Κολωνάκι ή στη Γλυφάδα μπορούν να σας καθοδηγήσουν και να αναλάβουν όλες τις διατυπώσεις.

Όταν ο πατέρας όμως δεν επιθυμεί να αναγνωρίσει το τέκνο είτε επειδή αμφισβητεί την πατρότητα είτε επειδή είναι παντρεμένος με άλλη γυναίκα είτε επειδή δεν επιθυμεί να αναλάβει τις ευθύνες του τότε η μητέρα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Το ίδιο δηλαδή την άσκηση αγωγής αναγνώρισης πατρότητας μπορεί να κάνει και το τέκνο κατά του βιολογικού του πατέρα εντός ενός έτους από την ενηλικίωσή του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η βοήθεια ενός έμπειρου δικηγόρου οικογενειακού δικαίου είναι απαραίτητη. Συνήθως τέτοιες δικαστικές διαμάχες είναι ψυχοφθόρες και νομικά δύσκολες. Το δικαστήριο προκειμένου να θεωρήσει ότι αποδείχθηκε η πατρότητα θα ζητήσει τον διορισμό πραγματογνώμονα ο οποίος θα διενεργήσει ειδικές εξετάσεις DNA προκειμένου να αποφανθεί σε βαθμό βεβαιότητας ότι το τέκνο έχει πράγματι βιολογικό πατέρα του τον εναγόμενο.

Οι δικηγόροι του δικηγορικού μας γραφείου και ο Διευθυντής αυτού δικηγόρος  Στέφανος Οικονόμου έχουν χειριστεί υποθέσεις αναγνώρισης ή και προσβολής πατρότητας τέκνου και μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλα τα σχετικά θέματα με διακριτικότητα, εχεμύθεια, σοβαρότητα και κατανόηση.

 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Εκτός από τον θεσμό του γάμου, εδώ και χρόνια ο Ελληνικός νόμος προβλέπει και το «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης», το οποίο συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου και το οποίο προσομοιάζει με τον θεσμό του γάμου. Οι πολίτες που θα επιλέξουν να δεσμευθούν με σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης αποκτούν δικαιώματα παρόμοια με των συζύγων, ιδίως δικαιώματα κληρονομικά, συμμετοχής στα αποκτήματα.

Η ισχύς του συμφώνου συμβίωσης αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου συμβίωσης μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο.

Στις μη προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου συμβίωσης μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο. Δίνεται όμως η δυνατότητα στα μέρη να ρυθμίσουν διαφορετικά τις μη προσωπικές τους σχέσεις, κατά τη σύναψη του συμφώνου σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Ειδικά για το δικαίωμα των μερών για αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, ορίζεται στο νόμο ότι τα μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα τους αυτό, συνεπώς μία τυχόν παραίτηση θα ήταν άκυρη, εκτός εάν έχει λάβει χώρα μετά τη γέννηση της αξίωσης τους, οπότε και θα ήταν νόμιμη και έγκυρη.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο πριν υπογράψει κάποιος σύμφωνο συμβίωσης να συμβουλευθεί έναν δικηγόρο οικογενειακού δικαίου καθόσον πολλά θέματα μπορούν να ρυθμιστούν αλλιώς από ότι προβλέπει ο νόμος και τα μέρη που θα δεσμευθούν με ένα σύμφωνο συμβίωσης είναι καλό να ξέρουν πριν από την υπογραφή του τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν.

Ως δικηγόροι που έχουμε ασχοληθεί με σύμφωνα συμβίωσης, έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν ένα προδιατυπωμένο κείμενο από τον συμβολαιογράφο χωρίς να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν από το σύμφωνο συμβίωσης και μετά βρίσκονται προ εκπλήξεως.

Οι δικηγόροι οικογενειακού δικαίου του γραφείου μας και ιδίως η δικηγόρος οικογενειακού δικαίου Φανή Οικονόμου μπορούν να σας ενημερώσουν και για τους τρόπους λύσης του συμφώνου συμβίωσης που είναι οι εξής: Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

Για τη διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο, εκτός αν τα μέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα κατά την κατάρτιση του συμφώνου.

Πολύ σημαντικό είναι ότι το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες (300) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του Συμφώνου, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το Σύμφωνο όπως αν υπήρχε γάμος.

Το δικηγορικό μας γραφείο και οι δικηγόροι μας διαθέτουν άριστη γνώση των νόμων που αφορούν το σύμφωνο συμβίωσης, έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις σχετιζόμενες με ζητήματα που δημιουργούνται από το σύμφωνο συμβίωσης και ως εκ τούτου διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά και μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 210 7231630 για να κλείσετε ραντεβού με την Φανή Οικονόμου, δικηγόρο οικογενειακού δικαίου ή με τον δικηγόρο Στέφανο Οικονόμου.