ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Όταν το ζευγάρι χωρίζει και πλέον μένει ξεχωριστά, μέχρι σήμερα, το παιδί ακολουθούσε τον γονέα που λάμβανε την αποκλειστική επιμέλεια αυτού, συνήθως την μητέρα και ο άλλος γονέας συνήθως ο πατέρας, είχε ένα δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί.

Στην πράξη αυτή η ρύθμιση προκαλούσε πολλά προβλήματα όταν ο έχων την επιμέλεια, (τις περισσότερες φορές η μητέρα), άλλαζε τόπο διαμονής και πήγαινε σε άλλη πόλη παίρνοντας μαζί της το παιδί έτσι ώστε ο πατέρας να μην μπορεί να επικοινωνεί τακτικά με το παιδί. Ήδη από τον Αύγουστο του 2020 η κατάσταση αυτή άλλαξε με την εισαγωγή του νέου άρθρου 1519 στον Αστικό Κώδικα, το οποίο προβλέπει τα εξής:

<< Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο».

Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι εξειδικευμένοι σε θέματα διαζυγίων και επιμέλειας τέκνων δικηγόροι μας, μέχρι την ψήφιση αυτού του νέου άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 1518 του Αστικού Κώδικα, το οποίο ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου, θεωρείτο ότι στην επιμέλεια του τέκνου περιλαμβάνεται και ο καθορισμός του τόπου της διαμονής του οπότε η μητέρα (συνήθως) μπορούσε να αλλάξει τον τόπο διαμονής του τέκνου χωρίς να χρειάζεται η συμφωνία του πατέρα ή δικαστική απόφαση που να το επιτρέπει αυτό.

Με τη νέα ως άνω διάταξη φαίνεται ότι πλέον η αλλαγή του τόπου διαμονής του τέκνου εφόσον είναι τόσο μεγάλη που να δυσκολεύει ουσιωδώς το δικαίωμα επικοινωνίας  του πατέρα με το παιδί του δεν ανήκει πλέον στην σφαίρα της επιμέλειας αλλά στην σφαίρα της γονικής μέριμνας οπότε απαιτείται είτε συμφωνία και των δύο γονέων είτε απόφαση του δικαστηρίου σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων.

Αντικείμενο της ρύθμισης δεν είναι οποιαδήποτε μετακίνηση του ανηλίκου (π.χ. από τη μία συνοικία ή δήμο σε άλλη συνοικία μέσα σε μεγάλη πόλη) αλλά η σημαντική μετακίνηση (π.χ. σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα), η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα. Είναι βεβαίως κατανοητή η ανάγκη του γονέα που έχει την επιμέλεια να έχει ελευθερία κίνησης και επιλογής της διαμονής του, αλλά ο περιορισμός της ελευθερίας αυτής είναι ανεκτός, ενόψει της ιδιότητάς του ως γονέα ανηλίκου, καθώς και ενόψει του δικαιώματος του άλλου γονέα να έχει ομαλή επικοινωνία με το παιδί.

Συνεπώς, ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου γονέας δύναται να αλλάξει κατοικία εφόσον αυτή είναι σχετικά κοντά με την προηγούμενη κατοικία του τέκνου και έτσι η επικοινωνία  του άλλου γονέα με το παιδί δεν δυσχεραίνεται ουσιωδώς αλλά δεν δύναται να πάει τόσο μακριά που η ομαλή επικοινωνία να δυσχεραίνεται σημαντικά.

Αν οι γονείς δεν συμφωνούν τότε τη διαφωνία τους θα την λύσει το Δικαστήριο με βάση πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου αλλά και το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με το παιδί του, οπότε αν αντιμετωπίζετε τέτοιο θέμα, είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός δικηγόρου διαζυγίων.

Αν το Δικαστήριο επιτρέψει την μετακίνηση σε μακρινό μέρος, τότε θα πρέπει να καθορίζεται προφανώς και νέος τρόπος επικοινωνίας του ανηλίκου με τον άλλο γονέα (π.χ. αραιότερα μεν αλλά μεγαλύτερα διαστήματα επικοινωνίας, πιθανόν καταβολή εξόδων επικοινωνίας και επικοινωνία με σύγχρονα ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα).

Το δικηγορικό μας γραφείο με την τεράστια εμπειρία του σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και διαζυγίων μπορεί να σας καθοδηγήσει σε κάθε παρόμοιο πρόβλημα που αντιμετωπίσετε με την αλλαγή του τόπου διαμονής του τέκνου σας.

Οι δικηγόροι μας που ασχολούνται με διαζύγια και υποθέσεις οικογενειακού δικαίου είναι κοντά σας για να απαντήσουν στις απορίες σας και να σας υποστηρίξουν.