ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

Η επιμέλεια του τέκνου είναι το σπουδαιότερο κομμάτι της γονικής μέριμνας αφού περιλαμβάνει τον τόπο διαμονής του παιδιού δηλαδή το με ποιόν γονέα θα μένει το παιδί αλλά και την καθημερινή φροντίδα του, την διατροφή του, την εκπαίδευση του και την υγεία του.

Η νομολογία των δικαστηρίων στην Ελλάδα θεωρούσε επί χρόνια ότι η μητέρα του τέκνου είναι πιο κατάλληλη για να αναλάβει την επιμέλειά του. Όμως τα τελευταία χρόνια, η τάση αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει σιγά – σιγά. Πολλοί άντρες πλέον διεκδικούν και αρκετοί κερδίζουν την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού στον πατέρα του.

Ο νόμος κάνει σαφές ότι η απόφαση του δικαστηρίου για την ανάθεση της επιμέλειας στην μητέρα ή στον πατέρα πρέπει να σέβεται  την ισότητα  μεταξύ  των  γονέων  καθώς και την ισότητα των δύο φύλων.

Εξάλλου η πρόσφατη νομολογία δέχεται ότι η μητέρα θεωρείται a priori πιο κατάλληλη από τον πατέρα για να ασκεί την επιμέλεια, μόνο κατά την νηπιακή ηλικία του παιδιού δηλαδή μέχρι τα πέντε έτη αυτού. Μετά από αυτή την ηλικία το δικαστήριο δεν μπορεί να θεωρήσει ότι η μητέρα είναι πιο κατάλληλη από τον πατέρα να ασκεί την επιμέλεια του παιδιού απλώς και μόνο επειδή είναι μητέρα. Το δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη του άλλα κριτήρια για να καταλήξει στο αν είναι η μητέρα ή ο πατέρας πιο κατάλληλο άτομο για να του ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού.

Αυτά τα κριτήρια είναι οι ικανότητες του κάθε γονέα, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μέσα στο πλαίσιο της λογικής και ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων των νέων, η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης και φυσικά οι αναπτυχθέντες μέχρι τότε, με ανεπηρέαστη επιλογή, δεσμοί του παιδιού με τους γονείς του και τυχόν αδέλφια του. αδελφούς του. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση αυτών.

Κατά συνέπεια, αν ο πατέρας υπερτερεί σε όλα αυτά τα καθήκοντα σε σχέση με την μητέρα τότε το δικαστήριο οφείλει να αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου στον πατέρα.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας, με την τεράστια εμπειρία τους σε θέματα διαζυγίων και γενικά οικογενειακού δικαίου έχουν αναλάβει πάρα πολλές υποθέσεις επιμέλειας τέκνου με πελάτη είτε την μητέρα είτε τον πατέρα. Στην πλειονότητα των υποθέσεων το δικαστήριο αποφασίζει υπέρ της ανάθεσης της επιμέλειας στην μητέρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ένας πατέρας που πιστεύει ότι το συμφέρον του παιδιού του είναι να μείνει μαζί του και να ανατεθεί σε αυτόν η επιμέλειά του δεν πρέπει να την διεκδικήσει. Στην σημερινή κοινωνία, η ανάθεση της επιμέλειας στον πατέρα, παρότι δεν είναι ο κανόνας, σίγουρα δεν είναι κάτι αδιανόητο.

Εξάλλου υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει αμελή ή αδιάφορη συμπεριφορά έναντι των παιδιών ή αντιμετωπίζει προσωπικά προβλήματα υγείας ή ψυχολογικά ή ακόμα και εργασιακά που τον καθιστούν ακατάλληλο για την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το φύλλο του γονέα δεν παίζει ρόλο. Το δικαστήριο θα κρίνει ποιος είναι πιο κατάλληλος γονέας για την ανάθεση της επιμέλειας με βάση τα κριτήρια που προαναφέραμε.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι δίπλα σας για να υποστηρίξουν το αίτημά σας για να αναλάβετε την επιμέλεια του παιδιού με γνώμονα το συμφέρον του ίδιου του παιδιού, με τον καλύτερο τρόπο, με γνώση και εμπειρία. Θα σας συμβουλεύσουν για όλα τα θέματα επιμέλειας του τέκνου, για το τι πρέπει να πράξετε ώστε να αναλάβετε εσείς την επιμέλεια του και πως να αποκρούσετε μία αντίθετη αίτηση με την οποία ο άλλος γονέας διεκδικεί την επιμέλεια.