ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Η γονική μέριμνα είναι σύμφωνα με το νόμο καθήκον και δικαίωμα των γονέων, οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του ανηλίκου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

Όταν όμως η έγγαμη συμβίωση διακόπτεται είτε με την έκδοση διαζυγίου είτε πολύ πιο πριν όπως συμβαίνει συχνά, τότε η επιμέλεια του τέκνου δηλαδή το τμήμα αυτό της γονικής μέριμνας που αφορά τα ουσιώδη θέματα της καθημερινότητας ενός παιδιού πρέπει να ανατεθεί στον γονέα με τον οποίο το παιδί διαμένει στο ίδιο σπίτι ώστε να μπορεί αυτός να του παρέχει την απαραίτητη καθημερινή φροντίδα. Η επιμέλεια του τέκνου δηλαδή είναι ένα τμήμα της γονικής μέριμνας που αφορά την ανάθεση της καθημερινής φροντίδας του τέκνου σε έναν από τους δύο γονείς με τον οποίο το τέκνο διαμένει στο ίδιο σπίτι.

Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι δικηγόροι του γραφείου μας, η επιμέλεια του τέκνου περιλαμβάνει και τον καθορισμό του τόπου διαμονής του τέκνου, τα τρέχοντα θέματα εκπαίδευσης του παιδιού, τις συνηθισμένες ιατρικές ανάγκες του.

Τα σοβαρότερα θέματα που αφορούν το παιδί όπως η αντιμετώπιση ενός σοβαρού θέματος υγείας πρέπει να αποφασίζονται και από τους δύο γονείς που διατηρούν από κοινού την γονική μέριμνα.

Σημαντική διαφοροποίηση στο θέμα της επιμέλειας επέφερε η νέα διάταξη του νόμου η οποία ορίζει ότι ο γονέας που έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου δεν μπορεί αυθαίρετα να αποφασίσει να αλλάξει τον τόπο διαμονής του παιδιού όταν αυτό θα επιφέρει μεγάλες δυσκολίες στην επικοινωνία του άλλου γονέα με το παιδί αλλά οφείλει να αναζητήσει είτε την σύμφωνη γνώμη του είτε δικαστική απόφαση.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με την ειδίκευσή τους και την εμπειρία τους σε θέματα διαζυγίων και οικογενειακού δικαίου μπορούν να σας ενημερώσουν ότι το Δικαστήριο όταν αποφασίζει σε ποιόν γονέα θα αναθέσει την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου, πρέπει να έχει ως αποκλειστικό οδηγό, το γενικό συμφέρον και μόνον του ανηλίκου τέκνου, σωματικό, υλικό, πνευματικό, ψυχικό και ηθικό, χωρίς να επιδρά αυτοτελώς στη λήψη της απόφασής του κανένας από τους διαφορετικούς παράγοντες που συνοδεύουν το πρόσωπο κάθε γονέα, όπως είναι το φύλο, η φυλή, η γλώσσα, η θρησκεία, η κοινωνική προέλευση, η περιουσιακή κατάσταση κλπ.

Όμως, οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης του πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια για να προσδιορίσει το δικαστήριο το συμφέρον του τέκνου σχετικά με ην ανάθεση της επιμέλειάς του.

Στην Ελλάδα η επιμέλεια ανατίθεται σχεδόν πάντα από τα Δικαστήρια στην μητέρα ιδίως όταν τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας. Οι δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν την επιμέλεια στον πατέρα είναι πολύ λίγες και συνήθως αυτό γίνεται όταν η μητέρα αντιμετωπίζει προβλήματα ή τα παιδιά είναι αρκετά μεγάλα και σθεναρά επιθυμούν να μείνουν με τον πατέρα τους.

Ο λόγος είναι ότι τα παιδιά συνήθως είναι πιο δεμένα με την μητέρα τους, η οποία αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην φροντίδα τους και στην εν γένει επιμέλειά τους.

Εκτός από το σύστημα της ανάθεσης της αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου σε έναν από τους δύο γονείς, υπάρχει και το σύστημα της συνεπιμέλειας για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε σε άλλο άρθρο του ιστότοπου μας.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλα τα θέματα επιμέλειας του τέκνου, για το τι πρέπει να πράξετε ώστε να αναλάβετε εσείς την επιμέλεια του και πως να αποκρούσετε μία αντίθετη αίτηση με την οποία ο άλλος γονέας διεκδικεί την επιμέλεια.