ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΕΚΝΟ

Μία από τις αρκετές δυσάρεστες συνέπειες ενός διαζυγίου ή της διάστασης συζύγων, είναι ότι ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει πλέον το παιδί, δεν μπορεί να επικοινωνήσει πλέον μαζί του όπως πριν, όποτε θέλει. Ο νόμος φυσικά προβλέπει στο Άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα ότι ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Η επικοινωνία αυτή περιλαμβάνει την παραλαβή των παιδιών από τον γονέα με τον οποίο διαμένουν, ώστε να υπάρχει προσωπική επαφή με αυτό πηγαίνοντάς το έναν περίπατο ‘η σε κάποια αθλητική ή κοινωνική δραστηριότητα ή απλώς για να περάσουν κάποιες ώρες μαζί στο σπίτι. Η επικοινωνία περιλαμβάνει επίσης και την τηλεφωνική επικοινωνία. Φυσικά το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, πρέπει πάντοτε να ασκείται προς το συμφέρον του τέκνου και για αυτό πρέπει να τίθενται κάποια όρια, λαμβανομένων υπόψιν της ηλικίας του παιδιού, τις σχολικές ή άλλες υποχρεώσεις του αλλά φυσικά και τις υποχρεώσεις και ικανότητες των γονέων. Σύμφωνα με το Άρθρο 1520 Αστικού Κώδικα, τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. Δυστυχώς, μερικές φορές, όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των γονέων το δικαίωμα επικοινωνίας γίνεται μέσω πίεσης ή ακόμα και εκδίκησης μεταξύ των συζύγων. Ένας δικηγόρος, έμπειρος σε θέματα οικογενειακού δικαίου, μπορεί να σας καθοδηγήσει για τον ορθότερο τρόπο άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του.