ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΌΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

Ο καθορισμός του ύψους της διατροφής των τέκνων είναι μια από τις συνηθέστερες οικογενειακές διαφορές που απασχολούν τα Δικαστήρια. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται  με  βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές  προκύπτουν  από  τις  συνθήκες  της  ζωής  του και φυσικά την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων γονέων. Η απόδειξη της περιουσιακής κατάστασης συναντά πολλές δυσχέρειες λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και παραοικονομίας.

Ο Δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου και η δικηγόρος Φανή Οικονόμου, έχουν συγγράψει σχετική επιστημονική μελέτη με τίτλο <Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων και τα διδάγματα της κοινής πείρας ως εργαλεία για την εξεύρεση των αληθινών εισοδημάτων του υπόχρεου στις δίκες διατροφής τέκνων> που έχει δημοσιευθεί στο νομικό περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Βιβλιοθήκης στο τ. 11/2020. Ως εκ τούτου είναι από τους πλέον εξειδικευμένους δικηγόρους για να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα οικογενειακού δικαίου που προκύπτουν στην περίπτωση διαζυγίου.

Η ανεύρεση της αληθινής οικονομικής κατάστασης και δύναμης των υπόχρεων γονέων από το δικαστήριο δεν είναι πάντα εύκολο καθήκον και οφείλεται στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Το πρακτικό πρόβλημα που προκύπτει συχνά και καλείται να λύσει το δικαστήριο είναι ότι μερικές φορές τα αληθινά εισοδήματα των υπόχρεων γονέων είναι εντελώς διαφορετικά από τα εμφανή τους εισοδήματα, δηλαδή αυτά που δηλώνονται στην φορολογική τους δήλωση, βάσει της οποίας εκδίδει το εκκαθαριστικό της σημείωμα η αρμόδια εφορία. Το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες σε κοινωνίες, όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει σημαντική φοροδιαφυγή από διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως έμποροι, επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ακόμα και σε εργαζόμενους ως υπάλληλοι (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) συναντάται το φαινόμενο να υπάρχουν και αδήλωτα εισοδήματα, όπως όταν δουλεύουν σε οικογενειακές επιχειρήσεις, έχουν και δεύτερη αδήλωτη εργασία ή εισπράττουν μισθώματα υψηλότερα από όσα δηλώνουν.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στη φοροδιαφυγή και στην παραοικονομία.  Αναφέρεται ότι, η συντριπτική πλειοψηφία, όσων δεν είναι μισθωτοί δηλώνουν ποσά πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Σε πρόσφατη ελληνική έρευνα ένα 35,1% δήλωσε πως ευχαρίστως φοροδιαφεύγει, όταν έχει την ευκαιρία, επειδή ‘το κάνουν όλοι’. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα μπορεί να προσδιοριστεί σε ένα ποσοστό από 6% έως 9% του ΑΕΠ, δηλαδή ανάμεσα σε 11 και 16 δις ευρώ το χρόνο. Σχεδόν οι μισές από τις φορολογικές δηλώσεις αφορούν εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ, οι δε αυτοαπασχολούμενοι, δήλωναν κατά μέσο όρο εισοδήματα 4.300 ευρώ ετησίως, δηλαδή κάτω από το αφορολόγητο όριο. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι το δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αλήθειας δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στα δηλωθέντα από  τους διαδίκους εισοδήματα.

Το Δικαστήριο, λοιπόν, εφαρμόζοντας την αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων δεν αρκείται στην εκτίμηση των φορολογικών δηλώσεων που προσάγουν οι διάδικοι αλλά οφείλει να λάβει υπόψη του και να αξιολογήσει όλα τα αποδεικτικά μέσα, όπως μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις και έγγραφα. Τα διδάγματα της κοινής πείρας είναι πολλές φορές ο οδηγός του Δικαστηρίου στην αναζήτηση της αλήθειας και τον σχηματισμό της δικανικής πεποίθησης. Οι δικηγόροι του γραφείου μας, με την εξειδίκευσή τους σε θέματα διατροφής ανήλικου τέκνου και εν γένει σε θέματα οικογενειακού δικαίου που προκύπτουν συνήθως μετά από ένα διαζύγιο, μπορούν να σας υποστηρίξουν σε περίπτωση που ο υπόχρεος γονέας, συνήθως ο πατέρας, δεν προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση στις φορολογικές αρχές και προσπαθεί να αποφύγει την καταβολή μιας δίκαιης διατροφής για το παιδί του, εκμεταλλευόμενος ακριβώς την φοροδιαφυγή στην οποία προβαίνει. Οι δικηγόροι μας, θα σας βοηθήσουν να συλλέξετε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να πειστεί το Δικαστήριο ότι ο πατέρας έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλει υψηλότερη διατροφή και απλώς <<κρύβεται>> πίσω από την ανειλικρινή φορολογική του δήλωση.